Solárne systémy

    Slnečné kolektory sú zaručene jednou z najlepších investícií a vďaka štátnemu príspevku sú teraz dostupné aj pre Vás. Pre bytové domy je návratnosť investície ešte rýchlejšia a je výborným riešením na odpojenie sa od centrálneho vykurovania.

   Kolektory na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) Vám zjednodušia život dnes a ušetria peniaze aj v budúcnosti, pretože za energiu ktorú odoberáte z verejnej siete (plyn alebo elektrika) budete platiť stále viac.
Slnko však neposiela faktúry, ktoré sa každým rokom zvyšujú a pre každého je to výhoda mať teplú vodu kedykoľvek a bez toho aby sa ušpinil od dreva či uhlia.

   Ďalšou možnosťou ako získať energiu je použitie fotovoltaických článkov, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Pomocou fotovoltaických článkov je možné ohrievať vodu, napájať elektrické spotrebiče s menším odberom elektrického prúdu, ako aj prebytočnú energiu ukladať do automobilových batérií.
Alebo v prípade väčšieho množstva fotovoltaických panelov spraviť zmluvu s odberateľom elektrickej energie a dodávať Vašu energiu do verejnej siete so ziskom.

   Fotovoltaické články sú vhodné ako prídavný zdroj energie ku kolektorom TÚV, pretože v prípade výpadku elektrickej energie počas teplého slnečného dňa môže dôjsť ku prehriatiu slnečných kolektorov a následnému zníženiu kvality primárnej kvapaliny v systéme.

Poskytované služby:

Solárne kolektory na ohrev TÚV:

  • návrh a montáž solárnych systémov
  • kompletný servis
  • po nainštalovaní systému vybavíme zdarma všetky doklady potrebné pre získanie štátnej dotácie
  • poskytujeme záruku do 15 rokov na vybrané komponenty

Solárne fotovoltaické články

  • návrh a montáž fotovoltaických systémov
  • kompletný servis

Cena stavaná na mieru podľa konkrétnej zákazky.

 

Copyright (c) 2011 AnteZ. All rights reserved. Design by Richi